בשנת הפעילות הראשונה 846 מקבלי מלגות בסך ₪2,605,000

109,377 מקבלי מלגות ב-27 השנים

מלגות בסך ₪428,000,000 ב-27 שנות פעילות הקרן.

43,500,000 למימון פרויקטים לטובת חיילים משוחררים

17,489 חיילים משוחררים בשנת 2016 זכו לסיוע הקרן במסגרת מלגות, סדנאות, קרוסים ופעילות במרכזים.