ג'וינט ישראל
אשלים
הסוכנות היהודית
העמותות לשרות לאומי – בת עמי, האגודה להתנדבות העם, עמותת שלומית, עמינדב, אלומה, חברים
תל"מ
מרכז מעשה
פר"ח
עמותת אופקים לעתיד
רוח חדשה
חינוך לפסגות
ממזרח שמש
גוונים
לשם
אח"י
רשויות מקומיות
עתידים
מכון פוירשטין
חינוך לפסגות
עתידים
יעדים
תפנית
אופקים להיי-טק
משב
גג לחייל המשוחרר
למרחב
משל"י
קולות בנגב
שורשים
תורן יועצים
ידידים
עמותת רחשי לב
דרור בתי חינוך