קרן גרוס פתחה מסלול של מלגות תמיכה בפרויקט גמר לסטודנטים הלומדים במסלולי קולנוע, עצוב, ארכיטקטורה, אומנות תקשורת וכד'. הקרן השכילה להבין שלצעירים הלומדים תחומים אלה, פרויקט הגמר מהוה "כרטיס כניסה" לעולם העשייה. עלות הפרויקטים גבוהה, סיוע כלכלי יכול להיות משמעותי ביותר. בשנת תשע"ג זכו מאה וחמש סטודנטים בשלושה עשר מוסדות לסיוע. בשנת תשע"ה זכו מאה שלושים וארבע סטודנטים בשישה עשר מוסדות למלגות אלו.