תוכניות למניעת נשירה פועלות לאיתור סטודנטים בתחילת דרכם עם מאפיינים המצביעים על סבירות גבוהה יותר לנשירה. הקרן תומכת בסדנאות שבמהלכן נלמדות אסטרטגיות ומיומנויות למידה המסייעות לסטודנט בפיתוח ושיפור יכולתו ללמידה יעילה ועצמאית. אסטרטגיות אלו כוללות כלים מעשיים הדרושים לצורך התמודדות עם מטלות לימודיות, אקדמיות וכן תהליך של הרחבת המודעות למאפייניו האישיים של הלומד. הסדנאות כוללות: פיתוח קריאה יעילה, ארגון יעיל של חומר, ניהול זמן, פיתוח כתיבה יעילה, התמודדות עם בחינות והכנת עבודות.

לראשונה הייתה הקרן שותפה להפעלת תכנית ניסיונית במסגרת מוסדות להשכלה. התכנית הופעלה בשותפות עם קרן גילברט ומטרתה לבנות מעטפת רחבה לתלמידי המכינה הקדם-אקדמית ע"מ לצמצם באופן משמעותי נשירה במהלך הלימודים ולשפר את סיכויי הקבלה וההצלחה בלימודים הגבוהים. התכנית הופעלה במכינת מכללת תל חי ובאוניברסיטה העברית . דו"חות הביניים מצביעים על הצלחה משמעותית. הפיילוט מלווה במחקר והערכה. לאור ההצלחה של התכנית היא תורחב בשנת תשע"ו גם למכינות במכללות עמק יזרעאל וספיר.