תכנית משלי- השלמת השכלה ומעטפת ליווי לצעירים חסרי שתיים עשרה שנות לימוד

מטרתה של תכנית "מִשׁלֵי" ליצור שילוב מיטבי של צעירים וצעירות בגילאי 20-25 אחרי שירות צבאי או לאומי, במערכות חברתיות נורמטיביות כגון השכלה ותעסוקה. התכנית פונה לצעירים וצעירות חסרי שתיים עשרה שנות לימוד ובעלי מאפייני סיכון סוציואקונומיים נוספים, כגון חסרי עורף משפחתי.

רציונל צעירים וצעירות במצבי סיכון הם פלח באוכלוסייה המחייב התייחסות מיוחדת של השירותים החברתיים, ויצירת מסגרות המאפשרות גישה למשאבים, תמיכה רגשית, והכוונה לטובת התפתחות אישית ומקצועית כדי לקיים מחיה בכבוד. גיל ה- 20 + הוא גיל בו צעירים בונים את עתידם ובהעדר משאבים (חומריים ורגשיים) מתבטלים ערכים כגון שוויון הזדמנויות וקטנות האפשרות לצמצום פערים בחברה.

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) הינה דרישה מינימאלית ותנאי קבלה לקורסים מקצועיים, ללימודי תעודה ולהשתלבות בעולם התעסוקה. ללא השכלה תיכונית עלולים צעירים וצעירות רבים למצוא עצמם מחוץ למעגל התעסוקה ואחרים ישתלבו בעבודות נחותות (שלא קיים בהם אופק התקדמות, שכר נמוך, עבודות מזדמנות וארעיות ועבודות לא מאורגנות) או בסכנה להידרדרות שעלולה להוביל אף לעיסוק בזנות או פשע. תכנית 'מִשׁלֵי'תכוון, תעודד צעירים וצעירות מתאימים להצטרף למסלולי לימוד להשלמת השכלה תיכונית ותלווה את משתתפיה מבחינה רגשית וחברתית עד שלוש שנים.

שלב ראשון השלמת השכלה , תכנית לימודים תג"ת בפיקוח משרד החינוך.
שלב שני יצירת תכנית אישית ביעוץ צוות המכללה ובליווי עו"ס המלווה את התכנית. מטרתה של בניית תכנית אישית לחבר את הצעירים למסגרת המשך בהכשרה מקצועית או לימודים.
שלב שלישי יינתן ליווי ותמיכה בהשתלבות במסגרת הבאה בין אם זאת לימודים אקדמאים או תעסוקה.
מוטיבים מרכזיים בתכנית:מלגת משרד הביטחון להשלמת ההשכלה במסלול תג"ת, מלגת סיוע כלכלי מקרן גרוס ומשרד הביטחון, ליווי אישי ע"י עו"ס, חשיפה לאפשרויות התפתחות מקצועיות.

הגדרת האוכלוסייה לתכנית 'מִשְלֵי':
• צעירים ששירתו לפחות 12 חודשים שירות לאומי או צבאי (חובה) , בעלי תעודת שחרור.
• צעירים חסרי 12 שנות לימוד.
• צעירים חסרי עורף משפחתי המסוגל להעניק להם סוגים שונים של תמיכה כגון: סיוע כספי, דיור, גיבוי רגשי, ומידע .
• צעירים עולים.
• צעירים מוכרים ע"י שירות הרווחה.
• צעירים בעלי השכלה נמוכה וחסרי מקצוע המתקשים להשתלב במסגרות לימודים ותעסוקה.
• צעירים שאינם עובדים או עובדים בעבודות לא קבועות בשכר נמוך.

נתוני רקע על אוכלוסיית הצעירים המוגדרים במצבי סיכון:
• לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היו בישראל בשנת 2007 כ- 900 אלף צעירים בגילאי 18-25, ההערכה המקובלת במשרד הרווחה והשירותים החברתיים היא שכ- 200 אלף צעירים בישראל כלולים בקטגוריה של צעירים בסיכון הזקוקים לסיוע שרותי הרווחה. (קטן 2009)
• בחינת השתלבות הצעירים בעולם העבודהב-2006 מראה כי כרבע מבין אלו המשתייכים לקבוצת הגיל 25-23(לאחר סיום השירות הצבאי) אינם מועסקים. שיעור הבלתי מועסקים הוא גבוה במיוחד בקרב צעירים המאופיינים על ידי התכונות הבאות: השכלה עד 10 שנות לימוד, עולים מאתיופיה ותושבי יישובים בפריפריה, יישובים אשר מאופיינים במחסור במקומות תעסוקה (סקירת מידע ביטוח לאומי,2010).

תכנית זו נוצרה באמצעות שיתוף פעולה נרחב בין משרד הביטחון, משרד החינוך האגף להשכלת מבוגרים , משרד הרווחה, קרן גרוס ועמותת אשלים ג'וינט ישראל. התכנית הופעלה במכללת ספיר, מכללת צפת ומכללת הדסה.