מעבר לסדנאות הכנה לאזרחות שמציעה הקרן למשרתים בשרות לאומי/אזרחי ומלגות הלימודים שמציעה הקרן , חשה הקרן כי יש חשיבות רבה לפתח מענים לבני המיעוטים עם כניסתם לעולם האזרחות. מתוך כך יצרה שותפות עם עמותות וגופים המאפשרים שיפור ההשכלה, פיתוח תמונת עתיד, העמקת ההיכרות עם תחומי השכלה ותעסוקה ומשמעותה של השכלה במינוף לצמיחה חברתית כלכלית ופיתוח קריירה. התכנית מציעה רכישת כישורים ומיומנויות תומכי למידה על מנת להגביר את הסיכויים והצלחה להשתלבות במוסדות לימוד גבוהים. מוצעים קורסי שיפור העברית וההכנה מיוחדת למבחן הפסיכומטרי שהם נדבכים חשובים בתוכית זו, וכן קורסי יישומי מחשב מהווים חלק חשוב בתוכנית זו.