הצבא מהווה את המסגרת המובנית האחרונה לצעירים בישראל. אחרי השירות, עומד כל אדם לעצמו ולגורלו. החלטות שיתקבלו בתחילת שנות העשרים, ישפיעו באופן ישיר על אופי, איכות והתנהלות החיים בהמשך. החלטות הכרוכות בבחירת קריירה, לימודים, עבודה זמנית וכיוון בעתיד הנלקחות בתקופה מעצבת זו – יקבעו במידה רבה את השביל בו יצעד הצעיר. נמצא כי לצעירים רבים חסרים את הכלים והמיומנויות לצלוח תקופה זו וכי חסר מענה כולל ומקיף לסוגיות אלו.

במציאות זו הפערים החברתיים הולכים ומתרחבים. תכנית מרכזי הצעירים הינה תכנית אסטרטגית מערכתית המבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי צעירים בישובים בהם הם חיים. במרחב המוניציפאלי מחזקים מרכזי הצעירים את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ויוצרים חברת צעירים בעלת חוסן פנימי, המגלה מנהיגות ואחריות חברתית. המרכזים מציעים שירותים בתחומי השכלה, תעסוקה, מעורבות חברתית, תרבות, דיור ופנאי וכד', ומהווים פלטפורמה לצעירים להעלות צרכים, לפתח מענים ולהיות מעורבים בקהילה. במיזם שותפים משרדי ממשלה - המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הבטחון, הבינוי והשיכון – האגף לשיקום שכונות, המשרד לקליטת עליה, המל"ג, ג'וינט ישראל וקרנות.

הקרן מסייעת בתמיכה, יזום והובלת תכניות בתחומי ההשכלה והתעסוקה במרכזים ברחבי הארץ.